Republikové finále výtvarného Sedmikvítku proběhlo v Holešově netradičně

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 10-06-2020

Republikové finále Sedmikvítku – oblast výtvarná se již řadu let koná tradičně v Holešově. Akci vyhlašuje Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se  SVČ TYMY Holešov.

Soutěžních prací se z celé republiky sešlo opět více než 500 od nejméně 600 autorů a opět jsme z nich instalovali krásnou výstavu v našem Ateliéru Sklep. Ještě před „ Corona zákazem“ ji stihla vyhodnotit odborná porota a zveřejnili jsme výsledkovou listinu.

»

Pionýři uskutečnili cestu po stopách osvobození

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 10-06-2020

5. května 2020 vyrazila 10-členná skupinka pionýrů, členů PS M.Očadlíka Holešov se svými vedoucími a také kamarády a známými na cyklojízdu po okolí Holešova.

Hlavním cílem této akce bylo navštívit pamětní místa, kde před 75 lety vrcholila 2. světová válka.

»

Celorepublikové finále výtvarného Sedmikvítku 2020 tentokrát „ krizově“jinak

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 10-06-2020

Tradičně se na účast bohatá akce Sedmikvítek 2020 – republikové finále výtvarky – musela vzhledem k současné situaci malinko upravit. Akci vyhlašuje Pionýr a finále se každoročně koná ve spolupráci s naším SVČ Holešov. Soutěžních prací se z celé republiky sešlo opět více než 500 od nejméně 600 autorů a opět jsme z nich instalovali krásnou výstavu v našem Ateliéru Sklep. Ještě před „ Corona zákazem“ ji stihla vyhodnotit odborná porota a sestavili jsme žebříček oceněných. Bohužel další věci – slavnostní Galavečer a dílny Sedmikvítku už se v naší běžné podobě uskutečnit nemohly. Výstava tím pádem na své diváky čekala 2 měsíce, ale dočkala se. Po znovuotevření TYMY 11.5. jí postupně prošlo přes 500 účastníků našich kroužků. Slavnostní vyhodnocení jsme pak uspořádali na Den dětí za přítomnosti vítězů z regionu. I když je nemohli podpořit příbuzní, bylo i v takto komorní atmosféře vyhodnocení velmi příjemným důstojným zážitkem. Poté byly pro děti v naší nově zrekonstruované keramické dílně připraveny tvořivé dílničky, ke kterým se připojily i účastníci z rukodělných  kroužků SVČ

»

Soutěž technických dovedností se konala letos již potřetí v Holešově

0

Autor: Mirda | Kategorie: Galerie, Různé | Vytvořeno 06-05-2020

Soutěž technických dovedností probíhala letos již potřetí. Také v letošním roce tuto celostátní soutěž organizovala PS M.Očadlíka ve spolupráci s SVČ TYMY. Do této soutěže jsou zařazeny papírové modely, výrobky ze dřeva, trojrozměrné technické práce, výrobky ze stavebnice Merkur a další. »

PS M.Očadlíka Holešov získala putovní pohár premiéra vlády

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 08-04-2020

V rámci koncertu Děti dětem, který se letos  konal  v kongresovém centru v Praze 1. 2. 2020 byly předávány putovní poháry organizátorům pionýrského Sedmikvítku.

PS M.Očadlíka již řadu let organizuje v rámci pionýrského Sedmikvítku republikové finále tanců a také výtvarných a rukodělných činností.

»

Pionýři v Holešově i v nouzové stavu nezahálí

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 03-04-2020

Dospěláci z PS M.Očadlíka Holešov se zapojili došití roušek, které předáváme na městskou policii. Tyto roušky jsou určeny potřebným v našem městě, ale také v širokém okolí. Po dohodě se starostou našeho města jsme poskytli klubovnu ve Smetanových sadech, kde se 2× týdně schází děti pracovnic Centra pro seniory. Dětem se tu věnujeme a pomáháme jim s vypracováním domácích úkolů, s opakováním učiva a také zbývá chvilka na nějakou hru. Další  pomocí do které se zapojili vedoucí PS M.Očadlíka je nákup pro seniory, v současné době se staráme o 3 seniory, kteří se na nás dle svých potřeb obrací.

»

Ani koronavir neohrozil republikové finále pionýrského Sedmikvítku v oblasti výtvarné

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 03-04-2020

Pionýrský Sedmikvítek každoročně vyhlašuje ústředí Pionýra a v rámci Sedmikvítku se pořádá několik zajímavých kulturních akcí a aktivit. Jednou z nich je soutěž ve výtvarném projevu. Soutěž je otevřena nejen pionýrským skupinám, ale také MŠ, ZŠ, SVČ, DDM a podobným organizacím, kde mají kreativně zaměřené dětské skupiny. V mnohých krajích se pořádají krajská a oblastní kola. Republikové finále již  řadu let probíhá v Holešově. Hlavním organizátorem RF je PS M. Očadlíka Holešov ve spolupráci s SVČ TYMY. I letos se nám do Holešova sešel velký počet prací, více než od 550 autorů z 20 organizací , škol a školských zařízení.

»

Výsledková listina republikového finále PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK – Výtvarná činnost 2019/2020

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 27-03-2020

Výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné):

A

  1. místo – Kateřina Janalíková – MŠ Rymice
  2. místo – Mariana Dřevojánková – SVČ Holešov
  3. místo – Pavlína Onderková – MŠ Rymice

    »

Folklorní tance se letos v Holešově konaly s mezinárodní účastí

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 23-01-2020

Téměř 100 členů folklorních souborů se v neděli 19. ledna 2020 zúčastnilo celorepublikového finále otevřené soutěže ve folklorních tancích. I když v letošním roce se tato akce poprvé neuskutečnila v rámci pionýrského Sedmikvítku, přesto byla velmi úspěšná a dokonce s mezinárodní účastí. Také v letošním roce se folklorní tance konaly v Holešově. Tato soutěž byla otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám, folklorním souborů, SVČ a Domům dětí a mládeže atd. Akci v Holešově organizovala PS M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov. Finále soutěže se zúčastnilo celkem 5 vysílajících folklorních souborů se 6 pásmy. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – mladší + starší děti + junioři. Všechny soubory zaujaly porotu nápaditostí svých pásem, pěveckými a také tanečními výkony. Diváci oceňovali všechna vystoupení velkým potleskem. Se speciálním pásmem přijel soubor Bystrouška ze ZUŠ Bílovice. Toto pásmo bylo věnováno 100 – mu výročí historie v oblasti vánočních stromů, kdy v této obci byla při procházce lesem před Štědrým dnem nalezena 17-ti měsíční Liduška.
 »

PF2020

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 29-12-2019