Ideály Pionýra

Paměť

Pionýr má rád svou zem
 • Pamatuj osudu a odkazů svého národa
 • Chraň památky minulosti
 • Poznávej dějiny lidstva

Pomoc

Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním
 • Pomáhej nezištně a z přesvědčení
 • Chraň bezbranné a slabší a pomáhej jim
 • Zastaň se utlačovaných
 • Rozvíjej solidaritu

Poznání

Pionýr je pracovitý, učí se
 • Poznej sám sebe
 • Objevuj krásu a dobro
 • Osvoj si vědění

Pravda

Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo
 • Konej a hraj čestně
 • Chraň pravdu a dané slovo
 • Buď upřímný a poctivý

Přátelství

Pionýr je přítelem všech dětí
 • Poznávej názory druhých a přemýšlej o nich
 • Chraň přátelství, dopřej sluchu druhým
 • Buď ohleduplný a kamarádský

Překonání

Pionýr je čestný a spravedlivý
 • Překonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky
 • Nauč se ovládat
 • Buď tělesně zdatný
 • Buď statečný ve slovech i činech, překonávej překážky

Příroda

Pionýr chrání přírodu a život na Zemi
 • Objevuj krásu přírody
 • Chraň přírodu a život na Zemi
 • Uč se žít v souladu s přírodou

Napsat komentář