VŠETULSKÉ DOSTAVNÍK MĚL TENTOKRÁT MEZINÁRODNÍ ÚČAST

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 24-11-2022

PS Mirko Očadlíka Holešov ve spolupráci s SVČ TYMY Holešov uspořádali dne 5. 11. 2022 již 14. ročník oblastního kola Dětské porty a Melodie.

Tato pěvecká soutěž již tradičně nese název „Všetulské dostavník“. Jde o soutěžní přehlídku interpretační i autorské tvorby jednotlivců a skupin orientovaných do různých hudebních žánrů a věkových kategorií. Soutěž je postupová a účastníci mohou postoupit do republikového finále. Tato soutěž je součástí Pionýrského Sedmikvítku, který vyhlašuje Česká rada Pionýra. »

Darujme kroužky dětem

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 24-11-2022

Vážení rodiče,

posíláme vám nabídku zapojení do projektu

Darujme kroužky dětem

Pomoc je určena rodičům, kteří pobírají přídavky na děti.

Jednoduchým přihlášením do projektu získáte dvě tisícikorunové poukázky, které můžete využít na úhradu aktivit Pionýra, ale i na úhradu zápisného do kroužků DDM nebo ZUŠ. Každou poukázku můžete uplatnit u jiného provozovatele. »

Pionýři hráli deskovky se seniory

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 31-10-2022

Členové PS M. Očadlíka již dlouhodobě spolupracují se seniory v našem městě.

Děti dochází do CPS při různých příležitostech, navštěvují také klub seniorů a pořádáme také různé akce a setkání s našimi babičkami a dědečky.

Jedno takové setkání se uskutečnilo ve středu 26. října. Děti připravily pro seniory zajímavé dopoledne plné povídání, písniček a také deskových her. »

Vyčisti les

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 31-10-2022

Proč jsme se připojili k IV. ročníku soutěže Vyčisti les (stránka soutěže: vycistiles.cz)

Naše pionýrská skupina PS M. Očadlíka Holešov má táborovou základnu v hostýnských horách. Všude kolem tábora jsou lesy, které se v posledních letech díky kůrovci hodně změnily. Do lesa rádi vyrážíme také na různé víkendovky a oddílové akce. Les je pro nás velkou inspirací a také nejlepší učebnou. Velmi nás mrzí, když při našich výpravách do lesa nacházíme poničené stromy a také množství odpadků po lidech. »

Kamarádi obhájili na celostátní portě 1. místo

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 07-06-2022

21. května 2022 se konalo v Kroměříži celostátní finále pěvecké a hudební soutěže – dětská Porta 2022. Organizátorem této celostátní akce byla Olomoucko – zlínská krajská rada Pionýra. Celostátní finále provázelo nádherné slunečné počasí. Akce se uskutečnila v areálu Starého pivovaru v centru Kroměříže.
 »

Pionýři z Holešova se aktivně zapojili do „Květinkového dne“

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 24-05-2022

Český den proti rakovině – květinkový den se letos konal 11. května. Jednalo se již o 26. ročník celonárodní květinkové sbírky, který organizuje Liga proti rakovině. Také v letošním roce se do sbírky zapojila PS M. Očadlíka v Holešově. Členové PS nabízeli kytičky v ulicích Holešova, a kromě toho jsme i letos oslovili některé obchodníky, kteří nám ochotně tuto sbírku podpořili – např. manželé Koneční – Zdravá výživa Holešov a Bystřice pod Hostýnem, Jana Hejníková – spodní prádlo, kytičky se také prodávaly v SVČ TYMY. »

Folklorní tance v Holešově se také letos konaly s mezinárodní účastí

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 20-05-2022

Téměř 100 členů folklorních souborů se v neděli 24. dubna 2022 zúčastnilo celorepublikového finále otevřené soutěže ve folklorních tancích. Také v letošním roce díky účasti tanečníků z našeho partnerského města Povážská Bystrica byla tato akce s mezinárodní účastí. Folklorní tance se již tradičně konaly v SVČ TYMY Holešov. Jsme moc rádi, že jsme opět po 2 letech mohli folklorní soubory u nás přivítat!

»

HOLEŠOV OPĚT PŘIVÍTAL FINALISTY CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V OBLASTI VÝTVARNÉ A TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 09-05-2022

Sobota 23. března 2022 proběhla v Holešově v tvořivém duchu. Od sobotního rána se konaly v SVČ TYMY různé výtvarné a rukodělné dílny, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet zajímavé techniky. Dílnami prošlo celkem 50 účastníků, kteří si odnesli domů spoustu zajímavých výrobků.

Mezi nejoblíbenější dílny patřila keramická dílna a také dílna, ve které si děti samy mohly vyrobit trička – tzv. létajícími barvami. »

Zlínský kraj měl úspěšné zastoupení v celostátním kole dětské Melodie v Českých Budějovicích

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 13-04-2022

V sobotu 19. března 2022 proběhlo v českobudějovickém Divadle U Kapličky republikové finále 26. ročníku Melodie, která je součástí postupové kulturně – umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek. »

Sbírka zdravotnického materiálu

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno 03-03-2022