Holešovští pionýři uspořádali letní kempy a také tradiční tábor v přírodě

0

Autor: Mirda | Kategorie: Tábory | Vytvořeno 18-08-2021

Letošní tábor Pionýrské skupiny M. Očadlíka byl jiný než ty tábory předcházející. První týden se uskutečnil letní kemp, na který pak navázal tábor s tradiční celotáborovou hrou. V rámci kempu se táborníci dozvěděli spoustu nového, hodně spolupracovali ve skupinách a také si ověřovali některé své znalosti a dovednosti v praxi.

»

Pozdrav z tábora

0

Autor: Mirda | Kategorie: Tábory | Vytvořeno 26-07-2021

Posíláme pozdrav z tábora všem, kdo nás sledují. Po včerejší bouřce jsme v pořádku a vesele pokračujeme v programu. »

Holešovští Pionýři se letos vypravili ze Kelty

0

Autor: Mirda | Kategorie: Tábory | Vytvořeno 31-07-2019

Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivovaný obdobím 2400–2200 př. n. l. Kdo se zajímá o dějiny asi tuší, že jsme se tentokrát „propadli“ do období Keltů. Hned první den jsme se seznámili s posvátným místem a dozvěděli se, že s námi budou komunikovat božstva skrze posla Emailuse. Šest kmenů – Bojové, Skordiskové, Helvétové, Ambarrové, Piktové a Venétové – přišlo pomoci najít uneseného druida Mungana. Tyto kmeny mezi sebou nejen zápasily, ale také vzájemně spolupracovaly a pomáhaly si. Kmeny plnily nejrůznější záludné úkoly. Důležitým úkolem bylo například vybudovat svatyni, zaplnit vyschlou studnu, nebo se vypravit do Podhradského opida a vykonat zde dobré skutky. Kmeny byly složeny z chlapců i dívek věkově smíšených. V rámci kmenů probíhala vzájemná pomoc a spolupráce, starší pomáhali mladším a mladší se od starších učili. Proto jsme všichni velmi přivítali jeden den změnu, kdy jsme měli rozdělené programy. Kluci měli v lese bojový výcvik, nacvičovali pořadová cvičení a vyráběli štíty a „saně“ na dřevo. Dívky pletly košíky, šily kožené váčky na peníze, vyráběly přírodní mýdlo a přírodní masti. Mezi tím si děvčata i zatancovala keltské i moderní tance. Všichni táborníci se v průběhu dozvěděli spoustu informací o životě Keltů.

»

Do období antického Řecka se tentokrát přenesli pionýři z Holešova na svém táboře

0

Autor: Mirda | Kategorie: Tábory | Vytvořeno 10-08-2018

Každoročně prožívají pionýři z Holešova své táborové dobrodružství na louce pod Šaumburkem. Na toto místo se vracíme od roku 1987.

Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivován historickým tématem Antické Řecko. Celý tábor se tedy odvíjel v období antiky. Děti v průběhu čtrnácti dnů prošly mnoha řeckýmy městy. Např. seznámily se se životem ,výchovou a kulturou v Athénách, ve Spartě, navštívily věštírnu v Delfách, propluly Koryntským průplavem, obchodovaly také na tržišti v Mykénách. Nechyběla také zápletka s Trojským koňem a také typický řecký tanec. Významnou událostí byly Olympijské hry, které byly letos rozděleny do třech dnů. První večer byl věnován slavnostnímu ceremoniálu. Zástupci z každého města vyzvedli slavnostní olympijský oheň na „Olympu“, který jim předali sami bohové Zeus a Héfaistós. Oheň pak hořel po celou dobu konání Olympijských her. Druhý den proběhly disciplíny jednotlivců- např. hod diskem, vrh koulí, hod oštěpem, běh na jeden stadion, běh těžkooděnců, potápění a také skok daleký. Třetí den se uskutečnily kolektivní sporty- přetah lanem a běžecká štafeta. Součásti Olympijských her bylo také večení lání v rétorice- řečnictví.Olym­pijské hry se po celou dobu konaly v duchu Fair play. Na vítěze čekaly „vavřínové věnce“ a velký potlesk a ovace ostatních sportovců.

»

Badatelé z Holešova nalezli nejen Robinsonův ostrov, ale i samotného Robinsona s Pátkem

0

Autor: Mirda | Kategorie: Tábory | Vytvořeno 04-08-2017

Každoročně prožívají pionýři z Holešova své táborové dobrodružství na louce pod hotelem Šaumburk dříve Zubříč. Na toto místo se vracíme od roku 1987. V letošním roce jsme slavili 30. výročí!

Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivován hledáním Robinsona na neobydleném ostrově. Celý tábor se tedy odvíjel  a zabýval hlavně přežitím na pustém ostrově. Hned první večer táborníci objevili deník, který psal Robinson, dozvěděli jsme se důležitou informaci, že je asi v zajetí lidojedů. Táborníci byli rozděleni do čtyř badatelských výprav pojmenovaných podle slavných vědců, přírodovědců a badatelů, byly to: Mendelova badatelská výprava, Pasterova badatelská výprava, Darwinova badatelská výprava a Purkyněho badatelská výprava. Tyto badatelské výpravy mezi sebou soupeřily, ale také si vzájemně pomáhaly a spolupracovaly. Jejich úkolem bylo např. vypěstovat na svém políčku řeřichu či špenát, vybudovat v lese svůj příbytek, vyrobit sluneční hodiny, podle kterých jsme se orientovali, každá výprava si vyrobila své lovecké zbraně. Důležitým úkolem bylo získat co nejvíce vody, protože jak jsme postupem času zjistili, voda je opravdová vzácnost a musíme si jí vážit. Táborníci se dozvěděli spoustu informací o tom , jaké to je , když někdo ztroskotá a zůstane úplně sám a musí se spolehnout jen na sebe. Přispěly k tomu také výlety a besedy na různá témata. Navštívili jsme nedalekou Podhradní Lhotu a také lanové centrum- TARZÁNIE.  V tomto lanovém centru jsme někteří překonali svůj a strach a obavu z výšek. V průběhu tábora nás navštívilo několik zajímavých hostů, kteří si s námi povídali a měli pro nás připravené zajímavé workshopy. Velmi nás zaujala výroba ručního papíru.  A abychom se naučili i něco ze společenského života každého badatele, tak jeden podvečer proběhla výuka country tanců.

»

Do období Karla IV. se přenesli pionýři z Holešova na svém táboře

0

Autor: Mirda | Kategorie: Tábory | Vytvořeno 16-08-2016

Tábor 2016

Každoročně prožívají pionýři z Holešova své táborové dobrodružství na louce pod Zubříčem. Na toto místo se vracíme od roku 1987. V letošním roce uplynulo již 35 let od konání prvního tábora, který se konal v roce 1981 v Rajnocho­vicích na Juhyňáku.

Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivován významným výročím – 700 let od narození našeho významného krále Karla IV.. Celý tábor se tedy odvíjel v období středověku. »

Pionýrský tábor prožil období Karla IV.

0

Autor: Mirda | Kategorie: Galerie, Tábory | Vytvořeno 16-08-2016

Tábor 2016

Tábor pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka Holešov se konal v termínu 17. 7. – 30. 7. 2016 na táborové základně v Podhradní Lhotě, která se nachází pod zříceninou hradu Šamburk. Letošní tábor byl jubilejní. Připomínali jsme si 35 let od konání prvního tábora v roce 1981. Téma tábora bylo velmi zajímavé a dobrodružné – středověk, 14. století život a dílo Karla IV., název Země Koruny České. Táborníci byli rozděleni do čtyř významných rodů – Páni ze Šternberka, Páni z Cimburka, Páni z Kravař a Páni z Kunštátu. »

35 let pionýrských táborů – Rajnochovice a Podhradní Lhota

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé, Tábory | Vytvořeno 04-07-2016

Tábor 2016

35 let letos uplynulo od vystavění stanového tábora u Juhyně v Rajnochovicích. Tábor, který začínal s tou nejzákladnější výbavou – stany, hangáry, polní kuchyní, dřevěnými WC, se po šesti letech přestěhoval do Podhradní Lhoty – hlavně proto, že zde získal pozemek, na němž už bylo možno vybudovat pevné zázemí: srub s kuchyní a jídelnou, zastřešenou a tedy využitelnou i pro činnosti děti za nepříznivého počasí. Pak přibyly i umývárny a další vybavení. Provozovatel – Pionýrská skupina Dr. M. Očadlíka – děkuji všem, kdož se na výstavbě, ale hlavně stálé údržbě základny podílejí. Ať už desítkám dobrovolníků,  rodičům dětí, bývalých pracovníků táborů, sponzorům a pochopení Městského úřadu v Holešově za pomoc, bez níž by se základnu nedařilo udržovat.

»

Western – tábor 2015 – galerie

0

Autor: Mirda | Kategorie: Galerie, Tábory | Vytvořeno 10-08-2015

Western-2015-07.jpg

Ahoj lidi, tak vám tady posíláme pár foteček z našeho letošního tábora. Více jich najdete tady:

…Western – tábor 1.část 18.7.-21.7.2015/

…WESTERN – tabor 2.část 22.7.-24.7.2015/

…WESTERN – tábor 3. část 25.7.-28.7.2015/

…WESTERN – tábor 4.část 28.7.-1.8.2015/

…WESTERN – tábor 2015 – fotky Jarka/

»

Pionýři z Holešova se na táboře vrátili zpět do pravěku

0

Autor: Mirda | Kategorie: Tábory | Vytvořeno 22-08-2014

Cesta_do_praveku_foto5497e701e85c6.jpgOpět po roce ožila louka pod hotelem Zubříč v Podhradní Lhotě dětmi. Od roku 1987 se sem pravidelně vrací členové PS Mirka Očadlíka, aby zde prožili svůj 14 denní tábor.

Letošní celotáborovou motivací bylo období Pravěku, takže náš pokřik „Huta, huta na mamuta“ byl velmi výstižný. Při příjezdu na tábor nás přivítala matka rodu Karakaj, společně s kouzelníkem, zaříkávačem a párem koz. »