Volnočasový klub

Volnočasový klub „Kudy z nudy”

při

PS Dr. M. Očadlíka Holešov

Základní informace

Volnočasový klub zahájil svou činnost v září roku 2003. Nabídka aktivit vychází z průzkumů, které organizoval v základních i středních školách.

V rámci klubu jsou realizovány sportovně relaxační aktivity, výtvarné a estetické aktivity, deskové hry, hudební a taneční aktivity (freestyle), rukodělnou činnost a aktivity týkající se eko-výchovy a ochrany přírody. Činnost klubu se rozšíří o fitness aktivity, rukodělnou činnost – pečení a módu.

Kdo k nám může přijít?

Kdokoliv, kdo má chuť zahnat nudu ve svém volném čase.

Kdy k nám můžete přijít?

Klubovna je otevřena pondělí až pátek od 15:00 do 18:00 (v zimním období – listopad až únor, i v sobotu od 15:00 do 16:00).

Svoji činnost zahajuje vždy ze zahájením školního roku v měsíci září, o prázdninách je činnost omezena.

Nabídka volnočasových aktivit

  • sportovní činnost (stolní tenis, volejbal, ringo, bedminton, florbal, cvičení na nářadí, pohybové cviky a posilování, aerobic, free-style, břišní tance, moderní a scénický tanec, hip-hop)
  • relaxační činnost
  • výtvarná a rukodělná činnost (výtvarné techniky – malba, kresba, práce s hlínou a papírem, rukodělná činnost, drátkování, savová technika, pletení košíků, tvorba módních doplňků apod.)
  • hudební činnost (zpívání, hra na kytaru, bubnování, karaoke)

Napsat komentář