Holešovští pionýři vzpomínali na „Mušketýrské dobrodružství“

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé, Víkendovky | Vytvořeno: 08-09-2020

Letošní prázdniny rychle uběhly a nám zůstaly krásné vzpomínky na společně prožité chvíle na táboře. Kromě vzpomínek jsme se toho také hodně naučili a poznali jsme nové kamarády. Tak jako každá rok i letos v září se uskutečnilo potáborové setkání dětí a vedoucích tábora- Muketýři. Setkání se uskutečnilo 4. až 5. září. Tohoto setkání se zúčastnila většina táborníků a vedoucích.

»

VESELÉ PRÁZDNINY V KLUBOVNĚ

0

Autor: Mirda | Kategorie: | Vytvořeno: 17-08-2020

Letní příměstský tábor

VESELÉ PRÁZDNINY V KLUBOVNĚ

Datum: 17. 8. – 21. 8. 2020
Kde: Klubovna Smetanovy sady, Holešov
Program: od 8 – 16 hodin

»

Republikové finále výtvarného Sedmikvítku proběhlo v Holešově netradičně

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno: 10-06-2020

Republikové finále Sedmikvítku – oblast výtvarná se již řadu let koná tradičně v Holešově. Akci vyhlašuje Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se  SVČ TYMY Holešov.

Soutěžních prací se z celé republiky sešlo opět více než 500 od nejméně 600 autorů a opět jsme z nich instalovali krásnou výstavu v našem Ateliéru Sklep. Ještě před „ Corona zákazem“ ji stihla vyhodnotit odborná porota a zveřejnili jsme výsledkovou listinu.

»

Pionýři uskutečnili cestu po stopách osvobození

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno: 10-06-2020

5. května 2020 vyrazila 10-členná skupinka pionýrů, členů PS M.Očadlíka Holešov se svými vedoucími a také kamarády a známými na cyklojízdu po okolí Holešova.

Hlavním cílem této akce bylo navštívit pamětní místa, kde před 75 lety vrcholila 2. světová válka.

»

Celorepublikové finále výtvarného Sedmikvítku 2020 tentokrát „ krizově“jinak

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno: 10-06-2020

Tradičně se na účast bohatá akce Sedmikvítek 2020 – republikové finále výtvarky – musela vzhledem k současné situaci malinko upravit. Akci vyhlašuje Pionýr a finále se každoročně koná ve spolupráci s naším SVČ Holešov. Soutěžních prací se z celé republiky sešlo opět více než 500 od nejméně 600 autorů a opět jsme z nich instalovali krásnou výstavu v našem Ateliéru Sklep. Ještě před „ Corona zákazem“ ji stihla vyhodnotit odborná porota a sestavili jsme žebříček oceněných. Bohužel další věci – slavnostní Galavečer a dílny Sedmikvítku už se v naší běžné podobě uskutečnit nemohly. Výstava tím pádem na své diváky čekala 2 měsíce, ale dočkala se. Po znovuotevření TYMY 11.5. jí postupně prošlo přes 500 účastníků našich kroužků. Slavnostní vyhodnocení jsme pak uspořádali na Den dětí za přítomnosti vítězů z regionu. I když je nemohli podpořit příbuzní, bylo i v takto komorní atmosféře vyhodnocení velmi příjemným důstojným zážitkem. Poté byly pro děti v naší nově zrekonstruované keramické dílně připraveny tvořivé dílničky, ke kterým se připojily i účastníci z rukodělných  kroužků SVČ

»

Soutěž technických dovedností se konala letos již potřetí v Holešově

0

Autor: Mirda | Kategorie: Galerie, Různé | Vytvořeno: 06-05-2020

Soutěž technických dovedností probíhala letos již potřetí. Také v letošním roce tuto celostátní soutěž organizovala PS M.Očadlíka ve spolupráci s SVČ TYMY. Do této soutěže jsou zařazeny papírové modely, výrobky ze dřeva, trojrozměrné technické práce, výrobky ze stavebnice Merkur a další. »

PS M.Očadlíka Holešov získala putovní pohár premiéra vlády

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno: 08-04-2020

V rámci koncertu Děti dětem, který se letos  konal  v kongresovém centru v Praze 1. 2. 2020 byly předávány putovní poháry organizátorům pionýrského Sedmikvítku.

PS M.Očadlíka již řadu let organizuje v rámci pionýrského Sedmikvítku republikové finále tanců a také výtvarných a rukodělných činností.

»

Holešovští Pionýři poznali Prahu i z ptačí perspektivy

0

Autor: Mirda | Kategorie: Víkendovky | Vytvořeno: 08-04-2020

Letošní celostátní akce Ledová Praha se uskutečnila v termínu  31.1. – 2. 2. 2020.

Tato akce má již více než 20 – ti letou tradici a je určena dětem nejen z pionýrských skupin, ale také dalších spolků, škol, středisek volného času, atd…

Na této akci jsme letos nechyběli ani my, členové PS M. Očadlíka Holešov.

V Praze jsme prožili opět prodloužený víkend plný zajímavých setkání, návštěv muzeí a výstav.

»

Pionýři v Holešově i v nouzové stavu nezahálí

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno: 03-04-2020

Dospěláci z PS M.Očadlíka Holešov se zapojili došití roušek, které předáváme na městskou policii. Tyto roušky jsou určeny potřebným v našem městě, ale také v širokém okolí. Po dohodě se starostou našeho města jsme poskytli klubovnu ve Smetanových sadech, kde se 2× týdně schází děti pracovnic Centra pro seniory. Dětem se tu věnujeme a pomáháme jim s vypracováním domácích úkolů, s opakováním učiva a také zbývá chvilka na nějakou hru. Další  pomocí do které se zapojili vedoucí PS M.Očadlíka je nákup pro seniory, v současné době se staráme o 3 seniory, kteří se na nás dle svých potřeb obrací.

»

Ani koronavir neohrozil republikové finále pionýrského Sedmikvítku v oblasti výtvarné

0

Autor: Mirda | Kategorie: Různé | Vytvořeno: 03-04-2020

Pionýrský Sedmikvítek každoročně vyhlašuje ústředí Pionýra a v rámci Sedmikvítku se pořádá několik zajímavých kulturních akcí a aktivit. Jednou z nich je soutěž ve výtvarném projevu. Soutěž je otevřena nejen pionýrským skupinám, ale také MŠ, ZŠ, SVČ, DDM a podobným organizacím, kde mají kreativně zaměřené dětské skupiny. V mnohých krajích se pořádají krajská a oblastní kola. Republikové finále již  řadu let probíhá v Holešově. Hlavním organizátorem RF je PS M. Očadlíka Holešov ve spolupráci s SVČ TYMY. I letos se nám do Holešova sešel velký počet prací, více než od 550 autorů z 20 organizací , škol a školských zařízení.

»