Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu projektu Besip s Pionýrem


V roce 2021 PS dr. Mirko Očadlíka získala podporu od Zlínského kraje ve výši 30 tis. Kč na projekt s názvem Besip s pionýrem. V rámci tohoto projektu jsme pořídili různé pomůcky a materiál, který jsme použili při zajištění akcí pro děti a mládež s bezpečnostní tématikou. Za tuto finanční podporu děkujeme.Členové PS dr. Mirko Očadlíka Holešov.


Napsat komentář