Do období Karla IV. se přenesli pionýři z Holešova na svém táboře

Tábor 2016

Každoročně prožívají pionýři z Holešova své táborové dobrodružství na louce pod Zubříčem. Na toto místo se vracíme od roku 1987. V letošním roce uplynulo již 35 let od konání prvního tábora, který se konal v roce 1981 v Rajnochovicích na Juhyňáku.

Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivován významným výročím – 700 let od narození našeho významného krále Karla IV.. Celý tábor se tedy odvíjel v období středověku.

Tábor 2016

Hned první večer se táborníci setkali s panovníkem Karlem IV., který jim udělil audienci a vyzval je k budování Země Koruny České, sám se pak odebral „budovat“ říši Římskou. Táborníci byli rozděleni do čtyř rodů, které ve středověku hrály důležitou roli, byli to: Páni ze Štenberka, Páni z Cimburka, Páni z Kravař a Páni z Kunštátu. Tyto rody mezi sebou soupeřily, ale také si vzájemně pomáhaly a spolupracovaly. Jejich úkolem bylo např. vybudovat v lese své panství, vyrobit štíty, meče, přilby, každý rod si vytvořil svoji pečeť. Důležitým úkolem bylo získat co nejvíce stříbra ze stříbrného dolu a také vybudovat kamennou přístupovou cestu ke svým panstvím. K zajímavým úkolům patřil také lov na medvěda a záchrana studny. Táborníci se dozvěděli spoustu informací o období středověku a také o životě a díle Karla IV., přispěly k tomu také výlety a besedy. Navštívili jsme nedalekou Podhradní Lhotu a také hrad Buchlov. Na Buchlově si to nejvíce užívali páni z Cimburka a Kunštátu, po kterých tady zbyly pozůstatky až do současné doby. Na druhém nádvoří hradu jsme uspořádali také malý koncert středověké hudby. K zajímavým besedám patřilo setkání s potulným mnichem, který doprovázel rytíře Erika na jeho cestě. Při té příležitosti se děti seznámily s výzbrojí a výstrojí rytířů. Zajímavé povídání s ukázkami archeologických předmětů dětem připravil pan Šenk z muzea v Přerově. Středověkou atmosféru ještě více umocnily středověké tance a také letošní táborová hymna, která neustále zněla v táboře.   V průběhu celého pobytu se děti připravovaly na pasování na rytíře a komtesy, plnily sedmero ctností, např. rétoriku, skládání básní, jízdu na koni, střelbu z kuše, lov, vyšívání kapesníčků a nahazování kroužků. Tyto jednotlivé ctnosti si děti individuálně v průběhu tábora plnily a vyvrcholením byl rytířský souboj a po něm druhý den následovalo slavnostní pasování rytířů a komtes před zraky rodičů a dalších hostů.

Tábor 2016

Kromě středověké tématiky táborníci plnili také běžné tábornické povinnosti a naučili se spoustu dovedností. Oblíbená byla dřevorubecká i sportovní Olympiáda, pevnost Boyard, všechny hry v lese a také večerní bojové hry. K nezapomenutelným zážitkům patřila také večerní táborová posezení, při kterých jsme zpívali, povídali si a hráli různé hry. Na závěr každého večera jsme se vždy těšili na čtení středověkých příběhů. Navštívila nás také spousta zajímavých osobností, např. Aleš Hrbáček, který nám poutavě povídal a vyprávěl o projektu Green life a také si s námi u táboráku zabubnovat, Vladan Daněk s didgeridoo, včelař Václav Srkala z Telče, kovář Tomáš Svoboda z Valšovic a také tradičně hvězdář Tomáš Pečiva z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Velmi milé bylo setkání se zahraničními dobrovolníky, kteří za námi přijeli z různých koutů světa – z Polska, Ruska, Španělska, Irska a Koreje. Prožili jsme s nimi jen pár hodin, ale měli jsme pocit, že je známe již dlouho. Velmi aktivně se zapojili do našeho programu, byli nadšeni z našich aktivit a loučení s nimi bylo velmi smutné.

Tábor 2016

Táborových zážitků bylo spousta, počasí téměř ideální. Táborové dny velmi ubíhaly a my jsme se pomalu blížili k našemu cíli. A přišel poslední táborový den, který bývá velmi smutný, ale také náročný. Čekala nás stavba Karlova mostu a také stavba Hladové zdi. Nejdříve si jednotlivé rody za své vydělané stříbrňáky a zlaťáky musely nakoupit materiál na tyto stavby a pak se pustily do díla. I když to na začátku nevypadalo, nakonec se dílo zdařilo, Karlův most a Hladová zeď byly postaveny! Všichni jsme z toho měli velkou radost, následovala slavnostní večeře v paláci a pak noční putování za Karlem IV., který tentokrát přijel na koni a přijal nás ve svém paláci hluboko v lese. Ocenil úsilí všech rodů. Vyzdvihl rod Pánů z Kravař, který si v celotáborové hře vedl nejlépe. Taky tomuto rodu se podařilo, jako jedinému, postavit maketu hradu Karlštejn. Blahopřejeme!

Děkujeme všem, kteří pro nás letošní tábor připravili. Poděkování si zaslouží všichni vedoucí, kuchařky i ostatní pracovníci tábora za skvělých 14 dní. Na táboře jsme prožili nezapomenutelné chvíle, spoustu dobrodružství, ale také jsme navázali nová kamarádství. Věříme, že budou trvat i nadále nejen během prázdnin, ale také v průběhu školního roku. Těšíme se na potáborová setkání a také na náš tábor v roce 2017. Děkujeme také všem, kteří přispěli na záchranu deštného pralesa, vybrali jsme částku 1.680,- Kč, kterou zašleme na projekt Green life. Naše velké poděkování patří za finanční podporu Zlínskému kraji.

Za účastníky tábora Kája, Aneta, Klaudie, PSM Očadlíka Holešov

 

http://karolinavaclachova.rajce.idnes.cz/KAREL_IV._1.CAST-_17.-21.7.2016/

http://karolinavaclachova.rajce.idnes.cz/KAREL_IV._2.CAST_21.-24.7.2016/

http://karolinavaclachova.rajce.idnes.cz/KAREL_IV._3.CAST_24.-27.7.2016/

http://karolinavaclachova.rajce.idnes.cz/KAREL_IV._4.CAST_27.-29.7.2016/

Autor: Mirda

Jsem administrátor tohoto webu
Příspěvek byl publikován v rubrice Tábory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář