Do období Karla IV. se přenesli pionýři z Holešova na svém táboře

0

Autor: Mirda | Kategorie: Tábory | Vytvořeno: 16-08-2016

Tábor 2016

Každoročně prožívají pionýři z Holešova své táborové dobrodružství na louce pod Zubříčem. Na toto místo se vracíme od roku 1987. V letošním roce uplynulo již 35 let od konání prvního tábora, který se konal v roce 1981 v Rajnocho­vicích na Juhyňáku.

Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivován významným výročím – 700 let od narození našeho významného krále Karla IV.. Celý tábor se tedy odvíjel v období středověku.

Tábor 2016

Hned první večer se táborníci setkali s panovníkem Karlem IV., který jim udělil audienci a vyzval je k budování Země Koruny České, sám se pak odebral „budovat“ říši Římskou. Táborníci byli rozděleni do čtyř rodů, které ve středověku hrály důležitou roli, byli to: Páni ze Štenberka, Páni z Cimburka, Páni z Kravař a Páni z Kunštátu. Tyto rody mezi sebou soupeřily, ale také si vzájemně pomáhaly a spolupracovaly. Jejich úkolem bylo např. vybudovat v lese své panství, vyrobit štíty, meče, přilby, každý rod si vytvořil svoji pečeť. Důležitým úkolem bylo získat co nejvíce stříbra ze stříbrného dolu a také vybudovat kamennou přístupovou cestu ke svým panstvím. K zajímavým úkolům patřil také lov na medvěda a záchrana studny. Táborníci se dozvěděli spoustu informací o období středověku a také o životě a díle Karla IV., přispěly k tomu také výlety a besedy. Navštívili jsme nedalekou Podhradní Lhotu a také hrad Buchlov. Na Buchlově si to nejvíce užívali páni z Cimburka a Kunštátu, po kterých tady zbyly pozůstatky až do současné doby. Na druhém nádvoří hradu jsme uspořádali také malý koncert středověké hudby. K zajímavým besedám patřilo setkání s potulným mnichem, který doprovázel rytíře Erika na jeho cestě. Při té příležitosti se děti seznámily s výzbrojí a výstrojí rytířů. Zajímavé povídání s ukázkami archeologických předmětů dětem připravil pan Šenk z muzea v Přerově. Středověkou atmosféru ještě více umocnily středověké tance a také letošní táborová hymna, která neustále zněla v táboře.   V průběhu celého pobytu se děti připravovaly na pasování na rytíře a komtesy, plnily sedmero ctností, např. rétoriku, skládání básní, jízdu na koni, střelbu z kuše, lov, vyšívání kapesníčků a nahazování kroužků. Tyto jednotlivé ctnosti si děti individuálně v průběhu tábora plnily a vyvrcholením byl rytířský souboj a po něm druhý den následovalo slavnostní pasování rytířů a komtes před zraky rodičů a dalších hostů.

Tábor 2016

Kromě středověké tématiky táborníci plnili také běžné tábornické povinnosti a naučili se spoustu dovedností. Oblíbená byla dřevorubecká i sportovní Olympiáda, pevnost Boyard, všechny hry v lese a také večerní bojové hry. K nezapomenutelným zážitkům patřila také večerní táborová posezení, při kterých jsme zpívali, povídali si a hráli různé hry. Na závěr každého večera jsme se vždy těšili na čtení středověkých příběhů. Navštívila nás také spousta zajímavých osobností, např. Aleš Hrbáček, který nám poutavě povídal a vyprávěl o projektu Green life a také si s námi u táboráku zabubnovat, Vladan Daněk s didgeridoo, včelař Václav Srkala z Telče, kovář Tomáš Svoboda z Valšovic a také tradičně hvězdář Tomáš Pečiva z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Velmi milé bylo setkání se zahraničními dobrovolníky, kteří za námi přijeli z různých koutů světa – z Polska, Ruska, Španělska, Irska a Koreje. Prožili jsme s nimi jen pár hodin, ale měli jsme pocit, že je známe již dlouho. Velmi aktivně se zapojili do našeho programu, byli nadšeni z našich aktivit a loučení s nimi bylo velmi smutné.

Tábor 2016

Táborových zážitků bylo spousta, počasí téměř ideální. Táborové dny velmi ubíhaly a my jsme se pomalu blížili k našemu cíli. A přišel poslední táborový den, který bývá velmi smutný, ale také náročný. Čekala nás stavba Karlova mostu a také stavba Hladové zdi. Nejdříve si jednotlivé rody za své vydělané stříbrňáky a zlaťáky musely nakoupit materiál na tyto stavby a pak se pustily do díla. I když to na začátku nevypadalo, nakonec se dílo zdařilo, Karlův most a Hladová zeď byly postaveny! Všichni jsme z toho měli velkou radost, následovala slavnostní večeře v paláci a pak noční putování za Karlem IV., který tentokrát přijel na koni a přijal nás ve svém paláci hluboko v lese. Ocenil úsilí všech rodů. Vyzdvihl rod Pánů z Kravař, který si v celotáborové hře vedl nejlépe. Taky tomuto rodu se podařilo, jako jedinému, postavit maketu hradu Karlštejn. Blahopřejeme!

Děkujeme všem, kteří pro nás letošní tábor připravili. Poděkování si zaslouží všichni vedoucí, kuchařky i ostatní pracovníci tábora za skvělých 14 dní. Na táboře jsme prožili nezapomenutelné chvíle, spoustu dobrodružství, ale také jsme navázali nová kamarádství. Věříme, že budou trvat i nadále nejen během prázdnin, ale také v průběhu školního roku. Těšíme se na potáborová setkání a také na náš tábor v roce 2017. Děkujeme také všem, kteří přispěli na záchranu deštného pralesa, vybrali jsme částku 1.680,– Kč, kterou zašleme na projekt Green life. Naše velké poděkování patří za finanční podporu Zlínskému kraji.

Za účastníky tábora Kája, Aneta, Klaudie, PSM Očadlíka Holešov

 

http://karolinavaclachova.rajce.idnes.cz/….-21.7.2016/

http://karolinavaclachova.rajce.idnes.cz/….-24.7.2016/

http://karolinavaclachova.rajce.idnes.cz/….-27.7.2016/

http://karolinavaclachova.rajce.idnes.cz/….-29.7.2016/

Digg Del.icio.us StumbleUpon Reddit Twitter RSS

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte přihlásit.