Holešovští pionýři poznali sílu Mayského kalendáře

p7260457Letošní čtrnáctidenní táborové dobrodružství holešovských pionýrů začalo v neděli 22.7. v Osíčku. Tady se děti setkaly se svými vedoucími, rozloučily se s rodiči a vydaly se pěšky vstříc novým zážitkům. Název letošního tábora byl Osadníci nového světa. Děti se ocitly v mayském městě Uxmal a jejich cílem bylo získat 18 dílů mayského kalendáře a ten společně sestavit.

p8030005O to usilovalo 6 kmenů – Quicheové, Ixilové, Kekchiové, Polomamové, Kixiové a Jackiové. Na cestě za kalendářem děti prožily na táboře spoustu dobrodružství – soutěžily v lese, stavěly chýše, vyráběly různé dárky z přírodnin, vyzkoušely si práci se sekyrkou a pilou. Tradičně k největším zážitkům patřilo vaření kotlíkového guláše a také čaje z nasbíraných bylin. Děti měly možnost prokázat svůj um a šikovnost při spoustě her a soutěží, např. Bylo nebylo, Oko za oko, Pevnost Boyard, Dřevorubecká olympiáda, Poznej sílu kolektivu, Vodní hrátky, Sportovní olympiáda, turnaj v ringu a lakrosu a další. Děti se toho na táboře také spoustu naučily, z tábornických dovedností např. pracovat s mapou a buzolou, poznávat a odlévat stopy, stavět stan, morseovku, topografické značky atd. Mezi táborníky zavítali také různí zajímaví hosté, např. paní Bakalová, která dětem povídala o čakrách a naučila je některé jednoduché jogínské a relaxační cviky. Velký ohlas měla návštěva bubeníků z Rytmu pro život, kteří připravili pro děti zajímavý odpolední program. Úspěch měla také návštěva pracovníků z hvězdárny z Valašského Meziříčí.p8030131 Jejich přednáška za úplňku měsíce a pod hvězdnou oblohou byla pro všechny velkým zážitkem. Poučné a zajímavé bylo také povídání pana Jardy Hlavinky o cestě do Mexika, kde navštívil i skutečné mayské město Uxmal. Děti viděly spoustu fotografií dokumentující život mayských indiánů v minulosti i nyní.

Celým táborem se nesla výborná atmosféra a skvělá nálada. K tomu přispělo také zpívání písniček, které zněly táborem po celý den. Velmi oblíbenou činností bylo také pletení náramků – techniku macramé (drhání) děti naučil náš španělský dobrovolník David. Náramky pletli všichni kluci, holky, malí i velcí. Děti se toho na táboře hodně naučily a hodně toho také prožily. Alespoň malou část z toho předvedly svým rodičům při jejich tradiční návštěvě. Rodiče shlédli program, který děti připravily společně se svými vedoucími. Program byl složen z písniček, scének a tanečků. Na závěr programu byli vyzváni dětmi také rodiče, kteří se s nimi utkali v kinballu a vrávorách.

Tábor vyvrcholil v pátek velkou výpravou, na které plnily jednotlivé kmeny spoustu p8030183záludných úkolů. Každý člen výpravy měl za úkol po celou dobu nést sáček s nejcennější tekutinou – vodou. Tento úkol byl pro mnohé velmi náročný, ale nakonec ho většina splnila. V podvečer, po slavnostní večeři, spojené s vyhodnocením, následoval závěrečný táborový oheň. Poté byly kmeny pozvány k chrámu, kde z rukou mayské bohyně Ixquic získaly poslední díl kalendáře. Díky tomu se pak mohly vydat kmeny na cestu nocí k šamanovi. Ten předal batabům světlo. Úkolem každého bylo přinést toto světlo do Chrámu moci. Zde je čekal nejvyšší mayský bůh Itzamna se svou dcerou Ixquic. Nejdříve vyzvali zástupce kmenů, aby sestavili mayský kalendář. Po chvíli napětí se to k velké radosti všech podařilo! Mayský kalendář byl sestaven a tím přechod z období devíti pekel do období třinácti nebí zaručen. V tu chvíli se také nad námi rozestoupily mraky a objevilo se nebe plné hvězd. Poté všichni batabové dostali v Chrámu moci amulet a symbol srdce, které získali za světlo. Tímto byl také naplněn náš letošní pozdrav SVĚTLO SRDCE. Celou slavnost umocňovala hudba a slova písně “Já dávám svou víru, že přátelství má sílu“. Slavnostní ceremoniál v Chrámu moci byl velmi silným prožitkem pro děti i dospělé, všem se vryl hluboko do srdcí. Věřím, že prožitky, které si všichni odvezli z tábora domů, budou pomáhat překonávat různé nesnáze a překážky v dalším životě.

Chtěla bych poděkovat všem dětem za aktivní přístup po celou dobu tábora, děkuji také všem pracovníkům tábora za příkladné pracovní nasazení. Poděkování patří také rodičům a dalším příznivcům tábora za podporu a pomoc.

Světlo srdce

Ixquic – Jarmila Vaclachová, vedoucí tábora

Autor: Mirda

Jsem administrátor tohoto webu
Příspěvek byl publikován v rubrice Tábory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář