Holešovští pionýři poznali život starých Slovanů

Za legendou starých slovanů 2013Hej Slované, poklad je schované, příroda matka nám napomáhá. Tato úvodní slova táborové hymny vyjadřují hlavní myšlenku letošního čtrnáctidenního táborového dobrodružství členů PS M. Očadlíka, Holešov. Náš tábor se konal na tradiční táborové základně v Podhradní Lhotě od 21.7. do 3.8. 2013. Letošní celotáborová hra byla zaměřena na období slovanství, včetně příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.

V rámci této zajímavé motivace se měly možnost děti seznámit s různými řemesly např. kovářstvím, košíkářstvím, hrnčířstvím, včelařstvím. Formou hry poznaly život našich předků, blíže se s ním mohly seznámit také na výletě do skanzenu Modrá u Velehradu. Děti zde nejvíce zaujaly expozice, které ukazují tradiční obydlí /včetně chovu domácího zvířectva/ a řemeslné dílny. Součástí výletu byla také návštěva Velehradu, kde jsme navštívili baziliku a udělali si krátkou přestávku před odjezdem zpět na tábor. Táborový program byl velmi pestrý a bohatý. Novinkou letošního roku byla návštěva mladých lidí ze zahraničí, přijeli mezi nás mladí lidé ze Španělska, Francie, Belgie, Číny a Koreje, kteří s námi společně strávili na táboře celý den. Za tu dobu jsme měli možnost se s nimi blíže seznámit, naučili jsme je některé naše hry a písničky. Dorozumívali jsme se různými prostředky, byla u toho spousta legrace. Další zajímavostí na našem táboře byla návštěva moderátorů rádia Impuls, kteří u nás dělali reportáž. Moc se jim na našem táboře líbilo, obdivovali hlavně naše sprchy. Velmi se jim líbila také řeč jednotlivých rodů. Všem dětem přivezli dárečky, které nás potěšily. Jednotlivé vstupy z našeho tábora byly vysílány na rádiu Impuls v pátek 2. 8. 2013. Také v letošním roce se uskutečnilo odpoledne pro rodiče a hosty, kde jsme předvedli to nejzajímavější z táborového života. Součástí programu byl také slovanský trh, kde děti předvedly své vlastní rukodělné výrobky. Vyvrcholení celotáborové hry a celého táborového programu bylo v pátek. Nejdříve se uskutečnila oblíbená hra „Pevnost Boyard“, potom si jednotlivé družiny sami vařily kotlíkový guláš. Odpoledne dostaly všechny rody poslední úkol v rámci celotáborové hry a to získat co nejvíce vody a semlít mouku. Tento úkol byl dost náročný, ale všichni se ho zhostili se ctí. Po slavnostní večeři následoval přesun na Hostýn, kde jsme hledali poslední indície k získání starého keltského pokladu. Všechny potřebné indície se nám podařilo nakonec získat a nic již nebránilo tomu, abychom poklad objevili. Poklad střežil kupec Sámo, který postupně přijal všechny rody a předal jim pamětní jantarové amulety a dobové mince. Nejlepší družině Borovanů vydal celou truhlici s pokladem. S truhlicí plnou vzácného pokladu a plni krásných zážitků a dojmů jsme se v pozdních hodinách vrátili na tábor. Tady jsme se ještě na chvíli společně sešli u táborového ohně, u kterého jsme si zazpívali naše nejoblíbenější táborové písničky a zhodnotili jsme také naše dvoutýdenní společné dobrodružství. Pro ty, kteří měli ještě dostatek síly, byla připravena oblíbená hra „ Svíčková“. Již tradičně si ti nejstarší táborníci ještě mohli povídat u ohně a zároveň hlídat tak klidný spánek svých mladších kamarádů.

14 táborových dnů uteklo jako voda, po celou dobu jsme měli krásné, chvílemi až tropické, počasí. Program byl velmi pestrý a zajímavý, kromě celotáborové hry na téma „ Za legendou starých Slovanů“ jsme si užili spoustu her, soutěží, písniček atd.. Pro všechny velmi oblíbené bylo čtení u táboráku a to různých pověstí z našeho kraje. V průběhu tábora jsme se také naučili spoustu nových písniček, vyrobili jsme si dobové slovanské oděvy, nabarvili trička, seznámili jsme se s různými tábornickými dovednostmi např. morseovka, topografie, buzola, uzli atd. Zahráli jsme si také spoustu zajímavých her a soutěží jako například Byrokraté, Lesní bojovka, Dřevorubecká olympiáda, Oko za oko, Hry s Kin Ballem a padákem, Tantalova muka, Jantarová stezka atd. Na tábor také za námi přijeli různí zajímaví hosté například naši oblíbení bubeníci, pracovníci hvězdárny, lesák pan Macůrek, besip- pan Patík atd. Každá návštěva byla pro nás něčím zajímavá a poučná. Po celou dobu mezi sebou soutěžilo 6 slovanských rodů: Dubovci, Borované, Nivové, Bukované, Hájové, Hvozdové, v čele každého rodu stál kníže nebo kněžna a zemanka. Všechny rody se snažili plnit úkoly co nejlépe, v rámci svých rodů si děti vzájemně pomáhaly a staly se opravdovými partami. Všem nám zůstali krásné vzpomínky a zážitky, těšíme se na další dobrodružství, které společně zažijeme na víkendových akcích. Děkujeme všem vedoucím i pracovníkům tábora za úžasnou práci a za vše co pro nás připravili a vymysleli. Poděkování si také zaslouží pracovníci hotelu Zubříč a také konzum HRK za vzornou spolupráci. Děkujeme také panu Kryštofovi a Loučkovi za zajištění dopravy, obci Osíčko za spolupráci a panu poslanci Josefu Smýkalovi za příjemnou návštěvu.

*Účastníci tábora Za legendou starých Slovanů
PS M. Očadlíka Holešov* .>

Autor: Mirda

Jsem administrátor tohoto webu
Příspěvek byl publikován v rubrice Tábory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář