Mladí výtvarníci byli oceněni v SVČ TYMY na Den dětí

Republikové finále Sedmikvítku – oblast výtvarná se již řadu let koná tradičně v Holešově. Akci vyhlašuje Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se  SVČ TYMY Holešov.

Soutěžních prací se z celé republiky sešlo více než 350.

Měli jsme velkou radost z každého balíčku, který k nám do SVČ TYMY v nouzovém stavu dorazil. Jsme moc rádi, že také v letošním roce se tato výtvarná soutěž mohla uskutečnit, i když za velmi ztížených opatření.

Porota tentokrát hodnotila práce individuálně, každý porotce přišel ve vyhrazený čas a hodnotil práce dětí.

Začátkem května, jakmile se naše činnost rozvolnila tak jsme připravili opět výstavu v naší galerii „Sklep“.

Postupně výstavu v průběhu května a června zhlédlo několik desítek dětí. Slavnostní vyhodnocení jsme připravili přímo na Den dětí. Této slavnosti se zúčastnily děti z Holešova a nejbližšího okolí.

Společně s dětmi jsme přivítali také zástupce vedení některých škol.

Pro děti jsme měli připraveno několik „dárečků“. Kromě diplomů a věcných cen za výtvarnou soutěž měly děti možnost také skákat na skákacím hradě a ti nejmenší dostali také nafukovací balonky, vzhledem k tomu, že děti slavily svůj svátek – Den dětí.

Součástí slavnostního předávání cen bylo také předání diplomu a skleněné plakety ZŠ + MŠ Rymice za vzornou dlouholetou spolupráci v oblasti výtvarné. Toto ocenění věnovalo ústředí Pionýra na základě naší nominace.

Byli jsme moc rádi, že si ocenění přebrala paní ředitelka Veselá společně s bývalou ředitelkou paní Pátkovou. Oběma paním ředitelkám děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme, že bude trvat i nadále. Děkujeme také všem ostatní školám i pedagogům za dlouholetou spolupráci, poděkování si zaslouží také rodiče, kteří své děti podporují v této výtvarné činnosti. A na závěr bych chtěla poděkovat všem dětem, pro které je výtvarná činnost naplněním jejich volného času.

Dětem přejeme spoustu pěkných chvil při tvoření, malování a kreslení.

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu.

Součástí slavnostního vyhodnocení bývají také výtvarné dílničky, všichni věříme, že se tyto dílničky uskuteční v průběhu měsíce září.

Mgr. Vaclachová Jarmila

Autor: Mirda

Jsem administrátor tohoto webu
Příspěvek byl publikován v rubrice Různé. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář